Zapytanie ofertowe:

+48 604 872 404

biuro@konstrukcje-stal.pl

Konstrukcje
stalowe

MONBUD

ul. Gichta 8, 44-240 Żory

Numer telefonu:

+48 604 872 404

Adres e-mail

biuro@konstrukcje-stal.pl

formularz ofertowy ONLINE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo działające pod marką MONBUD KONSTRUKCJE ST ALOWE z siedzibą w Żorach (44 240) ul. Gichta 8, współadministrowane w ramach zawartej umowy o współadministrowanie przez Monbud Jarosław Trybulski NIP : 6510012169, Monika Trybulska NIP: 6511719250, Monbud Mariusz Trybulski NIP: 651 16 24 006

Wspólny punkt kontaktowy, poprzez który może się Pani/Pan skontaktować z nami w sprawach dotyczących danych osobowych to: formularz kontaktowy na stronie https://www.konstrukcje stal.pl/kontakt.html; a dres poczty elektronicznej biuro@konstrukcje stal.pl , adres naszej siedziby tj. ul. Gichta 8,44 240 Żory.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, b ędziemy przetwarzać w następujących celach:

  1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO ( sprzedaż produktów i świadczenie usług, w szczególności: przygotowanie i przedstawienie oferty oraz zawarcie i wykonanie umowy, obsługa zapytań i reklamacji).
  2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO ( wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w zakresie archiwizacji).
  3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz kontroli produkcji, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
  4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elekt ronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zg ody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO):

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, pra wo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora

Ponadto informujemy iż Pani/Pana osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

wróć

25 lat
w branży

Nasza firma posiada 25 lat doświadczenia w sektorze konstrukcji stalowych. W tym okresie dzięki pasji i wizji swoich właścicieli znaleźliśmy się w czołówce przedsiębiorstw realizujących hale i konstrukcje stalowe w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie i na całym Śląsku.

Konstrukcje stalowe - Monbud

Konstrukcje stalowe Katowice, Kraków, Wrocław, Śląsk

ul. Gichta 8, 44-240 Żory

Numer telefonu:

+48 604 872 404

Wypełnij formularz ofertowy ONLINE

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.